โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ผลโอเน็ต 3 ปี
ผลโอเน็ต 3 ปี
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.55 KB
ผลโอเน็ต 58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.67 KB
ผลเปรียบเทียบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.18 KB