โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 120
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 121
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 249
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 87
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 75
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 56
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 49
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 915
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 151
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 88
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 83
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 50
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 37
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 35
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 26
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 47
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 25
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 364
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 77
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 325
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 81
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 137
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 69
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 53
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 156
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 115
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 155
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 88
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4258
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 230
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 439
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 245
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 224
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 618
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 1037
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 22912
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 557
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 689
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 68
51
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 1227
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 5303
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 409
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 222
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 238
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 58
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 49
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 48
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 422
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 299
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 333
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 214
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 137
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 305
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 165
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 359
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 233
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 496
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 217
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 10298
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 96
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 321
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 79
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 106
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 255
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 286
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 131
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 183
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 131
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 121
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 250
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 203
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 195
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 288
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 454
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 253
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 868
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 347
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 296
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 374
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 276
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 4472
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 227
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 474
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 192
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 85
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 115
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 259
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 208
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 174
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 905
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 148
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 115