โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 3
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 1
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 1
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 1
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 2
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 1
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 5
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 29
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 40
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 89
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 42
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 54
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 67
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 46
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 41
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 59
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 51
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 56
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 50
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 3591
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 102
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 245
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 108
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 253
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 217
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 6697
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 154
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 176
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 49
39
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 284
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 4298
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 81
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 66
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 81
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 46
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 38
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 40
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 156
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 101
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 213
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 68
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 61
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 70
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 65
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 86
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 68
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 78
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 70
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 8720
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 70
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 233
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 60
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 75
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 137
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 109
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 99
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 90
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 75
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 80
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 191
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 81
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 85
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 135
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 347
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 110
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 762
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 109
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 102
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 185
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 89
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 2672
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 93
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 248
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 84
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 67
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 75
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 147
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 109
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 99
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 602
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 84
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 75