โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา รร.วัดวังไทร2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.53 MB 24
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) Word Document ขนาดไฟล์ 156.23 KB 3813
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 761
มาตรฐาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 1087
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 710
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 664
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 1050
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 573
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 558
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 532
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 506
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 2302
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 734
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 581
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 565
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 482
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 468
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 439
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 439
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 531
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 434
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 1018
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 537
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 888
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 504
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 575
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 629
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 524
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 457
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 677
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 628
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 646
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 529
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 5717
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 848
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 1537
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 779
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 812
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1482
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 2290
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 51292
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 1550
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 1593
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 479
451
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 7223
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 16909
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1426
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1542
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 895
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 465
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 451
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 434
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 1243
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 1275
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 835
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 822
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 626
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 977
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 682
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 1038
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 790
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 1475
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 821
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 17931
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 529
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 756
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 506
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 542
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 856
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 938
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 1177
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 708
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 795
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 659
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 1286
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 843
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 725
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 871
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 1112
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 1106
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1380
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 1037
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 1250
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 1101
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 959
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 18629
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 902
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 1132
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 2078
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 506
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 542
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 792
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 877
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 715
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 4538
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 616
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 556