โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) Word Document ขนาดไฟล์ 156.23 KB 2300
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 314
มาตรฐาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 584
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 276
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 252
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 579
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 175
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 160
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 129
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 112
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 1750
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 316
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 180
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 163
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 93
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 72
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 52
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 48
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 112
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 41
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 574
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 141
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 473
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 113
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 176
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 236
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 125
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 68
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 276
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 232
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 235
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 133
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4840
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 429
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 735
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 364
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 413
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 956
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 1749
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 37890
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 941
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 1114
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 87
66
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 3518
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 12936
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 857
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 850
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 436
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 76
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 62
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 56
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 765
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 593
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 437
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 399
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 224
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 555
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 277
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 613
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 377
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 984
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 415
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 14079
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 149
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 375
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 118
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 157
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 449
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 510
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 180
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 308
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 273
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 244
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 414
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 393
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 329
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 437
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 701
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 487
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 985
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 610
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 569
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 682
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 536
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 8665
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 466
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 709
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 449
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 116
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 156
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 381
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 348
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 298
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 2751
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 224
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 167