โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 15
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 28
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 40
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 19
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 23
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 15
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 14
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 96
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 35
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 22
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 28
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 16
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 17
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 9
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 10
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 15
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 12
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 87
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 52
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 132
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 53
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 73
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 84
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 55
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 46
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 78
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 57
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 67
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 58
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4115
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 150
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 333
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 157
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 167
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 382
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 396
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 16124
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 259
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 336
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 54
43
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 1021
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 4895
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 206
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 91
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 116
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 49
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 41
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 42
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 238
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 145
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 246
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 94
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 82
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 103
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 81
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 116
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 97
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 121
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 96
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 9861
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 75
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 257
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 63
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 85
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 160
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 159
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 110
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 107
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 87
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 92
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 205
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 108
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 108
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 169
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 373
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 149
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 805
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 145
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 128
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 211
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 117
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 3647
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 119
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 297
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 112
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 71
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 83
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 184
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 124
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 126
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 725
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 100
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 83