โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 77
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 82
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 158
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 58
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 51
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 37
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 36
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 581
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 106
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 61
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 58
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 36
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 28
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 25
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 20
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 34
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 19
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 237
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 65
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 238
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 67
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 102
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 115
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 61
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 49
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 141
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 79
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 102
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 69
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4205
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 199
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 407
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 214
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 201
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 556
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 766
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 19487
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 424
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 536
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 63
48
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 1123
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 5184
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 307
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 162
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 187
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 53
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 44
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 45
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 353
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 248
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 302
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 161
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 112
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 210
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 116
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 233
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 167
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 267
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 136
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 10100
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 82
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 296
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 73
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 96
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 211
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 227
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 122
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 139
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 112
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 107
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 230
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 166
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 158
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 233
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 421
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 198
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 845
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 261
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 210
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 283
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 197
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 4082
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 176
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 393
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 149
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 80
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 100
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 221
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 163
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 154
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 832
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 123
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 92