โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 32
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 53
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 37
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 42
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 55
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 39
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 39
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 42
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 50
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 45
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 50
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 42
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 2912
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 77
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 178
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 77
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 96
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 162
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 103
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 685
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 88
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 106
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 45
38
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 123
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 3301
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 51
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 52
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 59
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 44
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 37
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 38
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 119
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 80
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 189
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 57
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 56
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 57
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 55
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 68
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 57
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 57
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 60
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 7822
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 64
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 208
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 58
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 67
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 122
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 92
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 95
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 80
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 69
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 75
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 179
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 71
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 74
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 115
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 331
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 90
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 725
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 80
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 85
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 166
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 74
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 1064
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 80
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 223
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 75
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 65
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 72
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 132
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 99
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 88
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 506
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 80
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 70