โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) Word Document ขนาดไฟล์ 156.23 KB 313
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.05 KB 53
มาตรฐาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 92
ตารางสอนปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 165
ข้อตกลง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 155
คู่มือครู 62 Word Document ขนาดไฟล์ 298.47 KB 306
แนบท้าย mou Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 108
บันทึกข้อตกลง ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 94
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.07 KB 77
ตารางกิจกรรม อนุบาล 62 Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 65
หลักสูตร ปรับปรุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 1109
ปฏิทิน ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 206
ตารางสอน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.66 KB 110
ตารางแสดง ผลโอเน็ต ย้อนหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 16.97 KB 99
ข้อมูล จำนวน นักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.79 KB 63
ผล Nt 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.16 KB 45
โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.8 KB 43
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 35
ผลโอเน็ต 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 55
ผลโอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 27
เอกสาร มาตรฐาน ตชว Word Document ขนาดไฟล์ 121.91 KB 410
คู่มือการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.4 KB 97
มาตรฐาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 350
กฎกระทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 14.41 KB 88
มาตรฐาน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 135
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 166
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 78
PNG Image ขนาดไฟล์ 204.9 KB 59
ประกาศ ศธ หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 197
ประกาศ ศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.78 KB 153
คำสั่ง มฐ ตชว คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 174
คำสั่ง สพฐ.ภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 102
ประกาศ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 4522
คำสั่งคณะกรรมกมการ ทำหลักสูตร 51 ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 276
คำนำ ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 554
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 271
ปก ระเบียบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 276
ระเบียบ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 722
วิทยาศาสตร์ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 432.59 KB 1195
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 30570
สังคมฯ ปรับปรุง 60 Word Document ขนาดไฟล์ 387.77 KB 640
หลักสูตร แกนกลาง 2551(ปรับปรง2560) Word Document ขนาดไฟล์ 919.5 KB 774
โอเน็ต ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.11 KB 75
57
สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.92 KB 2219
ระเบียบวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.25 KB 6155
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 458
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 274
หลักสูตร ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 299
ข้อมูล ผลโอเน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 66
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 54
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.72 KB 54
แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล 487
แผนการสอน ลูกเสือ สำรอง สามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 21.88 KB 356
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 372
ตัวชี้วัด สุขศึกษา ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 265
ตัวชี้วัด ศิลป ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 152
ตัวชี้วัด การงานอาชีพ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 347
ตัวชี้วัด สังคมฯป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 185
ตัวชี้วัด วิทย์ ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 417
ตัวชี้วัด ไทย ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 268
ตัวชี้วัด คณิต ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 576
ตัวชี้วัด Eng ป.1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 274
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 12102
คำสั่ง 76/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.14 KB 103
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.31 KB 348
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 กค 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 84
ตัวอย่างหนังสือ ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 122
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 26.43 KB 306
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 331
English for communication in asean 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 142
ตารางสอนรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 205
คู่มือภาษาอังกฤษ การทำความเคารพในห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.36 KB 148
คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 969 KB 155
หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 287
โครงการยกระดับ โอเน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 243
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 215
แบบฝึกทักษะคัดลายมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.91 KB 316
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 484
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 331
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 904
ตัวชี้วัด ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 407
ตัวชี้วัด ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 355
ตัวชี้วัด ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 453
ตัวชี้วัด ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 353
ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 6352
ตัวชี้วัด ประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 272
เขียนได้ ลายมือสวย Word Document ขนาดไฟล์ 802.5 KB 538
ตัวบ่งชี้ สมศ.ประเมินรอบ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.49 KB 241
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.41 KB 90
หนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.91 KB 126
คำศัพท์ หมวดต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 291
ติว โอเน็ต 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 267
ข้อความป้าย เป็นภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 200
การฝึกแถว ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.26 KB 1202
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร Word Document ขนาดไฟล์ 54.34 KB 165
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.61 KB 127