โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
Welcome to Watangsai Pracharach School Welcome to watwangsai school Identity:Responsibility:Uniqueness:Love Clean : Good maners : Generous
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
การมองคุณภาพนักเรียน มองเพียงแค่ ผลโอเน็ตหรือ ? (313/0) 05 ม.ค. 60
Timeline2019
Timeline2019
timeline
19/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
Link