โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
Welcome to Watangsai Pracharach School Welcome to watwangsai school โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลป่าร่อน Venture หมายถึง กล้าเปลี่ยนแปลง Integrity หมายถึง ซื่อสัตย์ Team Work หมายถึง ทำงานเป็นทีม Responsibility"Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบ Acchievement หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
การมองคุณภาพนักเรียน มองเพียงแค่ ผลโอเน็ตหรือ ? (387/0) 05 ม.ค. 60
Timeline2019
Timeline2019
timeline
19/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
Administrators
Username
Password
Forgot password
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
Link