โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคนคุณธรรม"ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2561,17:09   อ่าน 291 ครั้ง