โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาอนุบาล - ประถมศึกษาตอนต้นวัดคูหา เกาะลำพู
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,14:57   อ่าน 494 ครั้ง