โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,11:27   อ่าน 256 ครั้ง