โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ภาพกิจกรรม
ประชุมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2562,10:37   อ่าน 12 ครั้ง