โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ภาพกิจกรรม
ผลการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,18:41   อ่าน 107 ครั้ง