โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 480) 05 มี.ค. 62
timeline (อ่าน 773) 05 มี.ค. 62
Timeline 2019 (อ่าน 811) 05 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดวังไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวด (อ่าน 630) 24 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรนิกส์(e-bidding) (อ่าน 584) 24 ธ.ค. 61
เผยแพร่ แผนจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 588) 21 ธ.ค. 61
ผลงาน ผลสอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2559 กับเกียรติบัตร โรงเรียน 4 ดาว (อ่าน 742) 02 ส.ค. 60
ภาษาอังกฤษ บนฝ่ามือ น่ารู้ (อ่าน 1027) 23 ม.ค. 60
ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาฯกพฐ (อ่าน 952) 17 ม.ค. 60
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (อ่าน 731) 17 ม.ค. 60
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (อ่าน 960) 17 ม.ค. 60
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาฯกพฐ. (อ่าน 998) 17 ม.ค. 60
English Camp For O-net Grade 6 At Watwangsai School 26-27 January 2017 (อ่าน 460) 16 ม.ค. 60
สภาพตลิ่งริมคลองใกล้อาคารโรงอาหาร (อ่าน 471) 14 ม.ค. 60
มอบทุน มอบเกียรติบัตร (อ่าน 445) 14 ม.ค. 60
ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายมาเยี่ยมน้ำท่วม (อ่าน 538) 14 ม.ค. 60
กิจกรรม วันเด็ก 2560 (อ่าน 478) 09 ม.ค. 60
คำสั่งโรงเรียนวัดวังไทร (อ่าน 410) 06 ม.ค. 60