โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร   ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรนิกส์(e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 539 ครั้ง