โรงเรียนวัดวังไทร
หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  ตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077-379960
ข่าวสอบพรีโอเน็ต 60
ข้อสอบ ติว 60 (อ่าน 364) 19 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบพรีโอเน็ต อังกฤษ (อ่าน 224) 13 ม.ค. 60
เฉลยข้อสอบพรีโอเน็ต อังกฤษ (อ่าน 224) 13 ม.ค. 60
ข้อสอบพรีโอเน็ต อังกฤษ (อ่าน 213) 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบ สังคม (อ่าน 226) 13 ม.ค. 60
เฉลยข้อสอบพรีโอเน็ตสังคม (อ่าน 215) 13 ม.ค. 60
ข้อสอบ พรีโอเน็ต สังคม (อ่าน 226) 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบ ภาษาไทย (อ่าน 232) 13 ม.ค. 60
เฉลยพรีโอเน็ตภาษาไทย (อ่าน 261) 13 ม.ค. 60
ข้อสอบ พรีโอเน็ต ภาษาไทย (อ่าน 229) 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบพรี โอเน็ต คณิต (อ่าน 179) 13 ม.ค. 60
เฉลย พรีโอเน็ต คณิต (อ่าน 149) 13 ม.ค. 60
แบบทดสอบ พรีโอเน็ต คณิต (อ่าน 186) 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบพรี วิทย์ (อ่าน 153) 13 ม.ค. 60
เฉลยพรี วิทย์ (อ่าน 170) 13 ม.ค. 60
ข้อสอบพรี วิทย์ (อ่าน 170) 13 ม.ค. 60
กระดาษคำตอบ (อ่าน 158) 12 ม.ค. 60
เฉลยข้อสอบ (อ่าน 162) 12 ม.ค. 60
ข้อสอบ pre - o - net (อ่าน 246) 12 ม.ค. 60